وبلاگ

خاص مثل لیبل‌ RFID – چاپ و نشر آنلاین

فهرست مطالب

[ad_1]

لیبل‌ RFID
hodis

در این مقاله می خوانید

ماشین‌ چاپ‌ لیبل‌ RFID

سیستم‌ تولید‌ و‌ چاپ‌ کامل‌ لیبل‌ RFID شرکت‌ مارک‌ اندی‌ که‌ با‌ همکاری‌ و‌ ترکیب‌ تکنولوژی‌ های‌ سازندگان‌ دیگر‌ ارائه‌ شده،‌ اولین‌ سیستمی‌ است‌ که‌ خط‌ تولید‌ کامل‌ لیبل‌ RFID را‌ ارائه‌ می‌‌ کند.‌ کوین‌ مینز‌ مدیر‌ بخش‌ پژوهش‌ و‌ توسعه‌ و‌ مسئول‌ هماهنگی‌ بین‌ سازندگان‌ مختلف‌ از‌ جمله‌ تکزاس‌ اینسترومنتس، SAMsys،‌ تاماراک‌ پروداکتز،‌ پراکس‌ ایر‌ و‌ اسیمتک‌ با‌ شرکت‌ مارک‌ اندی‌ بود.‌ در‌ این‌ پروژه‌ چندین‌ تولیدکننده‌ مرکب‌ از‌ جمله Ani ،‌ پارک‌ لک،‌ و‌ زینک‌ نیز‌ با‌ مارک‌ اندی‌ برای‌ تولید‌ فرایند‌ چاپ‌ آنتن‌ های‌ RFID همکاری‌ کردند.

برآیند‌ همکاری‌ این‌ گروه‌ چاپ‌ لیبل‌ های‌ پشت‌ چسب‌ دار‌ RFID بود.‌ مارک‌ اندی‌ برای‌ نمایش‌ قابلیت‌ ماشین‌ جدید‌ خود‌ ۳۰۰‌ متخصص‌ و‌ دست‌اندرکار‌ صنایع‌ بسته‌بندی‌ را‌ به‌ مرکز‌ شرکت‌ در‌ شهر‌ میلفورد‌ اوهایو‌ دعوت‌ کرد‌ تا‌ به‌طور‌ زنده‌ عملکرد‌ ماشین‌ را‌ که‌ قادر‌ است‌ مواد‌ خام‌ را‌ به‌ لیبل‌ RFID تبدیل‌ کند،‌ از‌ نزدیک‌ ببیند.‌ عامل‌ اصلی‌ در‌ کل‌ این‌ فرایند‌ تبدیلی،‌ استفاده‌ از‌ تخصص‌ و‌ فرایندهای‌ چاپی/‌ تبدیلی‌ گوناگون‌ دریک‌ خط‌ تولیدی‌ به‌ هم‌ پیوسته‌ است.‌ در‌ طول‌ این‌ فرایند‌ منحصر‌ به‌ فرد‌ آنتن‌های‌ لیبل‌ چاپ‌ شده‌ و‌ مدارهای‌ (نوارهای)‌ فلزی‌ ساخته‌ شرکت‌ تگزاس‌ اینسترومنت‌ مدل ۲‌ EPC Gen با‌ استفاده‌ از‌ یونیت‌ لایی‌گذاری ۵۰۰‌ P شرکت‌ تا‌ مارک‌ به‌ سطح‌ لیبل‌ چسبانده‌ شد.

این‌ فرآیند‌ تنها‌ در‌ یک‌ مرحله‌ عبور‌ لیبل‌ از‌ ماشین‌ چاپ‌ انجام‌ شد.‌ در‌ عین‌ حال‌ در‌ طول‌ فرآیند‌ تصاویر‌ چهار‌ رنگ‌ نیز‌ روی‌ لیبل‌ با‌ سیستم‌ فلکسو‌ چاپ‌ شد‌ و‌ در‌ آخر‌ لیبل‌ دایکات‌ شده‌ و‌ شکل‌ نهایی‌ خود‌ را‌ پیدا‌ کرد.

حاضران‌ در‌ سمینار‌ مارک‌ اندی‌ در‌ دو‌ مرحله‌ شاهد‌ کل‌ عملیات‌ تولید‌ لیبل‌ RFID توسط‌ ماشین‌ رول‌ کم‌عرض‌ مارک‌ اندی‌ مدل‌ ۲۲۰۰‌ بودند.‌ بار‌ اول‌ ماشین‌ مدارها‌ را‌ روی‌ لیبل‌های‌ حاوی‌ تصاویر‌ چهار‌ رنگ‌ نشاند.‌ در‌ مرحله‌ بعد‌ ماژول ۵۰۰‌ P شرکت‌ تاماراک‌ (Tamarac) که‌ به‌طور‌ پیوسته‌ با‌ ماشین‌ مارک‌ اندی‌ ۲۲۰۰‌ عمل‌ می‌‌کرد،‌ مدارهای‌ چاپی‌ را‌ روی‌ آنتن‌های‌ چاپی‌ قرار‌ داد‌ تا‌ از‌ این‌ طریق‌ لیبل‌ RFID کاربردی‌ و‌ قابل‌ استفاده‌ شود.

در‌ آخر‌ یکی‌ از‌ لیبل‌های‌ تولید‌ شده‌ روی‌ یک‌ بسته‌ چسبانده‌ شد‌ و‌ از‌ مقابل‌ یک‌ دستگاه‌ رمزخوان‌ مدل‌ ‌۰۱۳۹ multiprocol  EPC RFID ساخت‌ شرکت‌ SAMsys عبور‌ کرد‌ تا‌ اطلاعات‌ آن‌ توسط‌ دستگاه‌ خوانده‌ شود.‌ ماشین‌ مارک‌ اندی‌ ۲۲۰۰‌ به‌ تجهیزات‌ ضد‌ الکتریسیته‌ ساکن‌ ساخت‌ شرکت‌ Simco نیز‌ مجهز‌ است.

مارک‌ اندی‌ چندی‌ است‌ که‌ کانون‌ توجه‌ خود‌ را‌ به‌ ارایه‌ سیستم‌های‌ تولید‌ لیبل‌ RFID معطوف‌ کرده‌ است‌ و‌ سرمایه‌گذاری‌ هنگفتی‌ در‌ زمینه‌ پژوهش‌ گسترش‌ RFID به‌ عمل‌ آورده‌ است. سیستم‌ جدید‌ این‌ شرکت‌ ثمره‌ این‌ سرمایه‌گذاری‌ است.

 

مدارهای‌ الکترونیک‌ پلیمری‌

در‌ سال‌های‌ آینده‌ مدارهای‌ الکترونیکی‌ پلی‌مری‌ ارزان‌قیمت‌ تحولی‌ عظیم‌ در‌ عرصه‌های‌ مختلف‌ از‌ جمله‌ سیستم‌ شناسایی‌ هوشمند‌ بسته‌بندی‌ پدید‌ می‌‌آورند.‌ در‌ صنعت‌ چاپ‌ از‌ آن‌ها‌ می‌‌توان‌ به‌ عنوان‌ جایگزینی‌ برای‌ لیبل‌های‌ RFID استفاده‌ کرد.‌ ۳۷‌ شرکت،‌ دانشگاه‌ و‌ مؤسسات‌ تحقیقاتی‌ نیروها‌ و‌ منابع‌ خود‌ را‌ در‌ هم‌ آمیخته‌ و‌ با‌ همکاری‌ انجمن‌ سازندگان‌ ماشین‌آلات‌ آلمان‌ VDMA کنسروسیوم‌ توسعه‌ ساختار‌ تولید‌ مصنوعی‌ اجزای‌ الکترونیکی‌ را‌ پایه‌گذاری‌ کردند.‌ نام‌ کنسرسیوم‌ انجمن‌ اجزاء‌ الکترونیکی‌ ارگانیک‌ (OEA) است.‌ شرکت‌ مان‌رولند‌ نیز‌ عضوی‌ از‌ این‌ انجمن‌ است.

شرکت‌هایی‌ که‌ در‌ تأسیس‌ این‌ انجمن‌ نقش‌ داشته‌‌ و‌ عضو‌ آن‌ هستند‌ به‌ این‌ قرارند:‌ دگوسا،‌ مرک،‌ زیمنس،‌ فلیکس‌ بوچر،‌ خدمات‌ چاپی‌ کیسر‌ و‌ دانشگاه‌های‌ کمینتز‌ و‌ دارمشتات‌ می‌‌باشد.

VDMA معتقد‌ است‌ که‌ اجزای‌ الکترونیکی‌ ارگانیک‌ در‌ حال‌ حاضر‌ مراحل‌ آزمایشگاهی‌ را‌ پشت‌ سر‌ گذاشته‌ و‌ وارد‌ مرحله‌ تولید‌ انبوه‌ شده‌ است.‌ این‌ مدارهای‌ الکترونیکی‌ ارگانیک‌ علاوه‌ بر‌ RFID در‌ ساخت‌ حسگرها،‌ سلول‌های‌ خورشیدی،‌ مهندسی‌ پزشکی‌ و‌ تولیدات‌ مصرفی‌ نیز‌ به‌کار‌ می‌‌روند.

OEAتلاش‌ می‌‌کند‌ تا‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در‌ توسعه‌ و‌ تولید‌ انبوه‌ این‌ اجزای‌ ارگانیک‌ ایفا‌ کند.‌ مان‌رولند‌ با‌ همکاری‌ دانشگاه‌ کمینتز‌ موفق‌ شده‌ ترانزیستورهایی‌ را‌ که‌ حاوی‌ پلی‌مرهای‌ هادی‌ هستند،‌ با‌ استفاده‌ از‌ ماشین‌ Laborman خود‌ چاپ‌ کند.

 

‌کاربردهایی فراتر از بسته‌بندی

در چند سطر بالا به استفاده از لیبل‌های RFID در تولید محصولات الکترونیک اشاره شد. یکی از کاربردهای دیگر را مشترکین مجلات پرتیراژ خارجی بارها دیده‌اند. اگر شما هم مشترک چنین مجله‌ای هستید، می‌‌توانید با برداشتن لیبل نشانی و اسم خودتان که به مجله چسبیده است، مدار چاپی حاوی RFID را مشاهده کنید. بنابراین RFID به صنعت بسته‌بندی محدود نمی‌‌شود. گرچه امروزه بیشترین کاربرد این لیبل‌ها در بسته‌بندی است، اما کسی چه می‌‌داند که در دهه آینده از آن برای ردیابی و شناسایی چه محصولاتی استفاده خواهد شد.

حتی همین حالا هم صحبت تنها بر سر این یا آن محصول نیست. وقتی به اعضای یک هیأت اعزامی یا تیم خبرنگاری در کشور میزبان کارت‌هایی برای ورود و خروج به مکان‌های خاص داده می‌‌شود که با نشان دادن آن بتوانند به رایگان یا با تخفیف از مراکز دیدنی شهر بازدید کنند، یا از اتوبوس و مترو استفاده کنند، در واقع توسط همان کارت‌های حاوی RFID، آن‌ها را ردیابی هم می‌‌کنند!

بیشتر بخوانید: آشنایی با تکنولوژی RFID و کاربرد آن

ژورنال‌ RFID

نشریه‌ RFID Journal معتبرترین‌ و‌ پربارترین‌ منبعی‌ است‌ که‌ در‌ زمینه‌ تکنولوژی‌ RFID منتشر‌ می‌‌شود.‌ این‌ نشریه‌ در‌ مارس‌ ۲۰۰۲‌ برای‌ اولین‌ بار‌ منتشر‌ شد.‌ گردانندگان‌ این‌ نشریه‌ معتقدند‌ تکنولوژی‌ RFID تحول‌ عمده‌ای‌ در‌ نحوه‌ کسب‌ و‌ کار‌ شرکت‌ها‌ در‌ جهان‌ رقم‌ خواهد‌ زد.‌ این‌ نشریه‌ ۶‌ بار‌ در‌ سال‌ منتشر‌ می‌‌شود‌ و‌ مخاطب‌ آن‌ مدیران‌ ارشدی‌ هستند‌ که‌ می‌‌خواهند‌ یک‌ استراتژی‌ مناسب‌ برای‌ به‌کارگیری‌ RFID اتخاذ‌ کنند.‌

از‌ جمله‌ مواردی‌ که‌ این‌ نشریه‌ به‌ آن‌ می‌‌پردازد،‌ ارایه‌ مدل‌های‌ تجاری‌ مبتنی‌ بر RFID،‌ نحوه‌ مناسب‌ بازگشت‌ سرمایه‌ با‌ همکاری‌ شرکای‌ تجاری،‌ کاهش‌ هزینه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ روی‌ سیستم‌های‌ RFID از‌ طریق‌ صرفه‌جویی‌ و‌ اتخاذ‌ یک‌ استراتژی‌ مناسب‌ که‌ با‌ استراتژی‌ کلی‌ شرکت‌ هماهنگ‌ باشد.

نشریه‌ RFID Journal یک‌ سایت‌ اینترنتی‌ بسیار‌ آموزنده‌ و‌ مملو‌ از‌ اطلاعات‌ مفید‌ و‌ دقیق‌ نیز‌ دارد.‌ در‌ این‌ سایت‌ نوآوری‌های‌ ارایه‌ شده‌ در‌ زمینه RFID،‌ اخبار،‌ توسعه‌ استانداردهای RFID،‌ بانک‌ اطلاعات‌ شرکت‌های‌ ارایه‌کننده‌ سیستم‌های RFID،‌ مطالعات‌ موردی‌ و‌ گزارش‌های‌ ویژه،‌ مقاله‌های‌ فنی‌ و‌ تشریح‌ قابلیت‌های‌ RFID موجود‌ است.

نشریه‌ هر‌ ساله‌ کنفرانس‌های‌ مختلفی‌ در‌ زمینه‌ RFID برگزار‌ می‌‌کند.‌ برگ‌ برنده‌ دیگر‌ این‌ نشریه‌ دانشگاه‌Journal RFID است.‌ بر‌ اساس‌ این‌ برنامه‌ متخصصان‌ مختلف‌ به‌ دعوت‌ نشریه‌ دوره‌های‌ آموزشی‌ به‌ بازرگانان‌ یا‌ افرادی‌ که‌ مایلند‌ نحوه‌ استفاده‌ از‌ RFID و‌ ارایه‌ یک‌ مدل‌ تجاری‌ بر‌ اساس‌ RFID را‌ یاد‌ بگیرند،‌ ارایه‌ می‌‌دهند.

header footer bg1

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

فهرست مطالب