تعرفه افست

برای مشاهده بهتر در گوش همراه آن را 90 درجه بچرخانید تا جداول بصورت کامل نمایش داده شود

بخش کارت ویزیت ها

نوع جنس چاپ عادی زمان تحویل چاپ فوری زمان تحویل
سلفون براق یکرو 88/000 تومان 2 روز کاری 98/000 تومان یک روز کاری
سلفون براق دو رو 110/000 تومان 3 روز کاری 130/000 تومان یک روز کاری
سلفون مات یکرو 88/000 تومان 2 روز کاری 98/000 تومان یک روز کاری
سلفون مات دو رو 110/000 تومان 3 روز کاری 130/000 تومان یک روز کاری
گلاسه بدون روکش یکرو 80/000 تومان 6 روز کاری
سلفون بدون روکش دو رو 90/000 تومان 6 روز کاری
کتان امباس یکرو 140/000 تومان 4 روز کاری
گلاسه امباس دو رو 150/000 تومان 4 روز کاری
سوسماری یکرو 115/000 تومان 11 روز کاری
سوسماری دو رو 130/000 تومان 11 روز کاری
سلفون براق دور گرد 160/000 تومان 8 روز کاری 167/000 تومان 3 روز کاری
سلفون مات دور گرد 160/000 تومان 8 روز کاری 167/000 تومان 3 روز کاری
کتان دور گرد 180/000 تومان 11 روز کاری
سلفون مخملی یکرو 245/000 تومان 11 روز کاری
سلفون مخملی دو رو 260/000 تومان 11 روز کاری
سلفون مخملی دور گرد 350/000 تومان 11 روز کاری
نوع جنس چاپ عادی زمان تحویل چاپ فوری زمان تحویل
لمینت براق 285/000 تومان 8 روز کاری 299/000 تومان 3 روز کاری
لمینت براق دو لبه گرد 288/000 تومان 8 روز کاری
لمینتت براق ویزیتی 230/000 تومان 11 روز کاری
لمینت براق مربع 190/000 تومان 8 روز کاری
لمینت براق دایره 195/000 تومان 11 روز کاری
لمینت مات 520/000 تومان 8 روز کاری 535/000 تومان 4 روز کاری
لمینت مات دو لبه گرد 535/000 تومان 11 روز کاری
لمینت مات ویزیتی 425/000 تومان 16 روز کاری
لمینت مات مربع 355/000 تومان 7 روز کاری
لمینت برجسته 300/000 تومان 6 روز کاری
لمینت برجسته ویزیتی 250/000 تومان 11 روز کاری
لمینت برجسته مربع 225/000 تومان 8 روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب 498/000 تومان 11 روز کاری
لمینت برجسته طلاکوب مربع 380/000 تومان 10 روز کاری
سلفون مات دورگرد برجسته 210/000 تومان 11 روز کاری
سلفون مخملی دورگرد برجسته 390/000 تومان 11 روز کاری
سلفون مخملی دورگرد طلاکوب 570/000 تومان 11 روز کاری
لمینت براق طلاکوب 490/000 تومان 13 روز کاری
لمینت مات طلاکوب 720/000 تومان 15 روز کاری
نوع جنس چاپ عادی زمان تحویل
لیبل با روکش سلفون براق 140/000 تومان 6 روز کاری
لیبل طلاکوب سلفون براق 215/000 تومان 9 روز کاری
لیبل بدون روکش 135/000 تومان 6 روز کاری
لیبل شیشه ای 520/000 تومان 11 روز کاری
لیبل اموال تک رنگ 240/000 تومان 7 روز کاری
لیبل اموال چهار رنگ 435/000 تومان 7 روز کاری
هلوگرام ساده 435/000 تومان 10 روز کاری
لیبل CD و DVD 770/000 تومان 9 روز کاری
نوع جنس چاپ عادی زمان تحویل
پی وی سی 500 میکرون 500 عددی 450/000 تومان 8 روز کاری
پی وی سی 500 میکرون 1000 عددی 695/000 تومان 8روز کاری
پی وی سی 760 میکرون 500 عددی 899/000 تومان 8 روز کاری
پی وی سی 760 میکرون 1000 عددی 1/599/000 تومان 8 روز کاری
کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف 500 عددی 490/000 تومان 8 روز کاری
کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف 1000 عددی 910/000 تومان 8 روز کاری

تراکت های سری A

سایز تیراژ چاپ تراکت تحریر تراکت گلاسه
A3
1000 یکرو 830/000 تومان 4 روزه 1/080/000 تومان 4 روزه
دو رو 1/070/000 تومان 4 روزه 1/300/000/000 تومان 4 روزه
2000 یکرو 1/250/000 تومان 4 روزه 1/650/000 تومان 4 روزه
دو رو 1/550/000 تومان 4 روزه 1/960/000 تومان 4 روزه
5000 یکرو 2/400/000 تومان 4 روزه 3/560/000 تومان 4 روزه
دو رو 2/750/000 تومان 4 روزه 3/890/000 تومان 4 روزه

ابعاد این تراکت 40X29 سانتی متر است

سایز تیراژ چاپ تراکت تحریر تراکت گلاسه
A4
1000 یکرو 355/000 تومان 4 روزه 480/000 تومان 4 روزه
دو رو 490/000 تومان 4 روزه 610/000 تومان 4 روزه
2000 یکرو 560/000 تومان 4 روزه 810/000 تومان 4 روزه
دو رو 720/000 تومان 4 روزه 950/000 تومان 4 روزه
5000 یکرو 1/160/000 تومان 4 روزه 1/740/000 تومان 4 روزه
دو رو 1/350/000 تومان 4 روزه 1/920/000 تومان 4 روزه

ابعاد این تراکت 20X29 سانتی متر است

سایز تیراژ چاپ تراکت تحریر تراکت گلاسه
A5
1000 یکرو 180/000 تومان 4 روزه 240/000 تومان 4 روزه
دو رو 250/000 تومان 4 روزه 300/000 تومان 4 روزه
2000 یکرو 290/000 تومان 4 روزه 410/000 تومان 4 روزه
دو رو 370/000 تومان 4 روزه 480/000 تومان 4 روزه
5000 یکرو 580/000 تومان 4 روزه 860/000 تومان 4 روزه
دو رو 660/000 تومان 4 روزه 940/000 تومان 4 روزه

ابعاد این تراکت 14/5X20 سانتی متر است

سایز تیراژ چاپ تراکت تحریر تراکت گلاسه
A6
1000 یکرو 90/000 تومان 4 روزه 130/000 تومان 4 روزه
دو رو 130/000 تومان 4 روزه 163/000 تومان 4 روزه
2000 یکرو 150/000 تومان 4 روزه 199/000 تومان 4 روزه
دو رو 185/000 تومان 4 روزه 250/000 تومان 4 روزه
5000 یکرو 295/000 تومان 4 روزه 445/000 تومان 4 روزه
دو رو 340/000 تومان 4 روزه 490/000 تومان 4 روزه

ابعاد این تراکت 14/5×10 سانتی متر است

تراکت های سری B

سایز تیراژ چاپ تراکت تحریر تراکت گلاسه
B4
1000 یکرو 535/000 تومان 4 روزه 690/000 تومان 4 روزه
دو رو 770/000 تومان 4 روزه 950/000 تومان 4 روزه
2000 یکرو 840/000 تومان 4 روزه 1/180/000 تومان 4 روزه
دو رو 1/200/000 تومان 4 روزه 1/485/000 تومان 4 روزه
5000 یکرو 1/685/000 تومان 4 روزه 2/490/000 تومان 4 روزه
دو رو 2/045/000 تومان 4 روزه 2/680/000 تومان 4 روزه

ابعاد این تراکت 24X34 سانتی متر است

سایز تیراژ چاپ تراکت تحریر تراکت گلاسه
B5
1000 یکرو 272/000 تومان 4 روزه 360/000 تومان 4 روزه
دو رو 392/000 تومان 4 روزه 485/000 تومان 4 روزه
2000 یکرو 400/000 تومان 4 روزه 610/000 تومان 4 روزه
دو رو 580/000 تومان 4 روزه 750/000 تومان 4 روزه
5000 یکرو 850/000 تومان 4 روزه 1/275/000 تومان 4 روزه
دو رو 1/030/000 تومان 4 روزه 1/460/000 تومان 4 روزه

ابعاد این تراکت 24X17 سانتی متر است

سایز تیراژ چاپ تراکت تحریر تراکت گلاسه
B6
1000 یکرو 150/000 تومان 4 روزه 185/000 تومان 4 روزه
دو رو 201/000 تومان 4 روزه 255/000 تومان 4 روزه
2000 یکرو 208/000 تومان 4 روزه 310/000 تومان 4 روزه
دو رو 300/000 تومان 4 روزه 375/000 تومان 4 روزه
5000 یکرو 430/000 تومان 4 روزه 640/000 تومان 4 روزه
دو رو 520/000 تومان 4 روزه 730/000 تومان 4 روزه

ابعاد این تراکت 17X12 سانتی متر است

سربرگ ها

سایز تیراژ چاپ تحریر 80 گرم
A4
1000 یکرو 470/000 تومان 4 روزه
دو رو 650/000 تومان 4 روزه
2000 یکرو 740/000 تومان 4 روزه
دو رو 960/000 تومان 4 روزه
5000 یکرو 1/490/000 تومان 4 روزه
دو رو 1/780/000 تومان 4 روزه

ابعاد این سربرگ 29/7X21 سانتی متر است

سایز تیراژ چاپ تحریر 80 گرم
A5
1000 یکرو 235/000 تومان 4 روزه
دو رو 320/000 تومان 4 روزه
2000 یکرو 385/000 تومان 4 روزه
دو رو 490/000 تومان 4 روزه
5000 یکرو 755/000 تومان 4 روزه
دو رو 895/000 تومان 4 روزه

ابعاد این سربرگ 14/8X21 سانتی متر است

سایز تیراژ چاپ تحریر 100 گرم
A4
1000 یکرو 565/000 تومان 11 روزه
دو رو 865/000 تومان 11 روزه
تیراژ چاپ کتان 120 گرم
1000 یکرو 730/000 تومان 11 روزه
یکرو 1/040/000 تومان 11 روزه

ابعاد این سربرگ 29/7X21 سانتی متر است

سایز تیراژ چاپ تحریر 100 گرم
A5
1000 یکرو 290/000 تومان 11 روزه
دو رو 430/000 تومان 11 روزه
تیراژ چاپ کتان 120 گرم
1000 یکرو 380/000 تومان 11 روزه
یکرو 525/000 تومان 11 روزه

ابعاد این سربرگ 14/8X21 سانتی متر است

پاکت

سایز تیراژ جنس قیمت
ملخی
1000 تحریر 515/000 تومان 8 روزه
گلاسه 695/000 تومان 8 روزه
2000 تحریر 840/000 تومان 8 روزه
گلاسه 1/150/000 تومان 8 روزه
5000 تحریر 1/780/000 تومان 8 روزه
گلاسه 2/530/000 تومان 8 روزه
سایز تیراژ جنس قیمت
A5
1000 تحریر 620/000 تومان 8 روزه
گلاسه 790/000 تومان 8 روزه
2000 تحریر 995/000 تومان 8 روزه
گلاسه 1/320/000 تومان 8 روزه
5000 تحریر 2/050/000 تومان 8 روزه
گلاسه 2/880/000 تومان 8 روزه
سایز تیراژ جنس قیمت
A4
1000 تحریر 1/250/000 تومان 8 روزه
گلاسه 1/500/000 تومان 8 روزه
2000 تحریر 1/810/000 تومان 8 روزه
گلاسه 2/480/000 تومان 8 روزه
5000 تحریر 3/750/000 تومان 8 روزه
گلاسه 5/400/000 تومان 8 روزه

پوستر

سایز جنس تیراژ قیمت
40X60
گلاسه 1000 2/290/000 تومان 4 روزه
2000 3/800/000 تومان 4 روزه
تحریر 1000 1/910/000 تومان 4 روزه
2000 3/030/000 تومان 4 روزه
سایز جنس تیراژ قیمت
50X70
گلاسه 1000 2/700/000 تومان 4 روزه
2000 4/580/000 تومان 4 روزه
تحریر 1000 2/020/000 تومان 4 روزه
2000 3/400/000 تومان 4 روزه