تعرفه طراحی افست

تعرفه های طراحی انواع کار های افست با یکدیگر متفاوت هستند. برخی از کارها چون بصورت عمومی ارائه میشوند ارزان تر هستند و یکسری از طراحی ها بصورت اختصاصی هستند و در اختیار دیگران قرار نمی گیرد و از تعرفه بالا تری برخوردار هستند.

نوع طرح طراحی از فایل عمومی زمان تحویل طراحی اختصاصی زمان تحویل
سلفون یکرو 25/000 تومان یک روز کاری 100/000 تومان دو روز کاری
سلفون دو رو 38/000 تومان یک روز کاری 140/000 تومان دو روز کاری
کارت ویزیت لمینت 55/000 تومان یکروز کاری 220/000 تومان دو روز کاری
کارت ویزیت لمینت برجسته 90/000 تومان 3 روز کاری 270/000 تومان سه روز کاری
کارت ویزیت با قالب خاص ***** ***** 400/000 تومان سه روز کاری
تراکت ریسو یک رو 55/000 تومان یک روز کاری 150/000 تومان دو روز کاری
تراکت رنگی یک رو 65/000 تومان یک روز کاری 300/000 تومان دو روز کاری
تراکت رنگی دو رو 90/000 تومان یک روز کاری 400/000 تومان دو روز کاری
فاکتور تحریر 95/000 تومان یک روز کاری 280/000 تومان سه روز کاری
فاکتور کاربلس 130/000 تومان یک روز کاری 350/000 تومان سه روز کاری
کارت تبلیغاتی 75/000 تومان یک روز کاری 150/000 تومان دو روز کاری
CD , DVD 85/000 تومان یک روز کاری 250/000 تومان سه روز کاری
کاتالوگ هر برگه دو رو 300/000 تومان دوروز کاری 700/000 تومان سه روز کاری
پاکت ملخی 90/000 تومان یک روز کاری 300/000 تومان سه روز
پاکت A4 , A5 100/000 تومان یک روز کاری 350/000 تومان سه روز کاری
پوستر 250/000 تومان دو روز کاری 800/000 تومان پنج روز کاری

لوگو تایپ (لوگو نوشتاری یا word mark)

نوع طرح لوگو تعداد اتود اولیه حداکثر تعداد ویرایش درخواستی هزینه طراحی لوگو مدت زمان تحویل
طراحی لوگو تایپ 2 اتود 3 دفعه 600,000 تومان 4 روز کاری
طراحی لوگو تایپ 3 اتود 5 دفعه 850,000 تومان 5 روزه
طراحی لوگو تایپ 4 اتود 5 دفعه 1,200,000 تومان 6 روزه
طراحی لوگو تایپ 5 اتود 5 دفعه 1,800,000 تومان 7 روزه
طراحی لوگو تایپ 8 اتود 5 دفعه 3,350,000 تومان 8 روزه

لوگوی تصویری ( لوگوی نمادین یا سمبولیک)

نوع طرح لوگو تعداد اتود اولیه حداکثر تعداد ویرایش درخواستی هزینه طراحی لوگو مدت زمان تحویل
طراحی لوگو تصویری 2 اتود 3 دفعه 800,000 تومان 4 روز کاری
طراحی لوگو تصویری 3 اتود 5 دفعه 1,200,000 تومان 5 روزه
طراحی لوگو تصویری 4 اتود 5 دفعه 1,600,000 تومان 6 روزه
طراحی لوگو تصویری 5 اتود 5 دفعه 2,300,000 تومان 7 روزه
طراحی لوگو تصویری 8 اتود 5 دفعه 4,500,000 تومان 8 روزه

لوگوی ترکیبی (ترکیبی از لوگوتایپ و لوگوی تصویری)

نوع طرح لوگو تعداد اتود اولیه حداکثر تعداد ویرایش درخواستی هزینه طراحی لوگو مدت زمان تحویل
طراحی لوگو تصویری 2 اتود 3 دفعه 950,000 تومان 4 روز کاری
طراحی لوگو تصویری 3 اتود 5 دفعه 1,800,000 تومان 5 روزه
طراحی لوگو تصویری 4 اتود 5 دفعه 2,400,000 تومان 6 روزه
طراحی لوگو تصویری 5 اتود 5 دفعه 2,900,000 تومان 7 روزه
طراحی لوگو تصویری 6 اتود 5 دفعه 3,500,000 تومان 8 روزه

لوگوی لترمارک یا مونوگرام

نوع طرح لوگو تعداد اتود اولیه حداکثر تعداد ویرایش درخواستی هزینه طراحی لوگو مدت زمان تحویل
طراحی لوگوی مونوگرام 3 اتود 3 دفعه 900,000 تومان 4 روز کاری
طراحی لوگوی مونوگرام 4 اتود 5 دفعه 1,400,000 تومان 5 روزه
طراحی لوگوی مونوگرام 5 اتود 5 دفعه 1,800,000 تومان 6 روزه
طراحی لوگوی مونوگرام 6 اتود 5 دفعه 2,500,000 تومان 7 روزه
طراحی لوگوی مونوگرام 8 اتود 5 دفعه 4,200,000 تومان 8 روزه

طراحی ویژه

نوع طرح تعداد طرح اولیه حداکثر تعداد ویرایش درخواستی هزینه طراحی مدت زمان تحویل
طراحی ویژه 3 طرح 3 دفعه 4,00,000 تومان 8 روز کاری
طراحی ویژه 4 طرح 4 دفعه 5,800,000 تومان 10 روزه
طراحی ویژه 5 طرح 5 دفعه 7,900,000 تومان 14 روزه
طراحی ویژه 6 طرح 6 دفعه 10,000,000 تومان 20 روزه