لیست هزینه طراحی عکس ثابت و متحرک اینستاگرام

نوع بنر 1 عدد 3 عدد 7 عدد 12 عدد 15 عدد 30 عدد
عکس ثابت اینستاگرام 30/000 تومان 27/000 تومان 25/000 تومان 23/000 تومان 21/000 تومان 18/000 تومان
عکس متحرک اینستا گرام 60/000 تومان 56/000 تومان 52/000 تومان 48/000 تومان 44,000 تومان 39/000 تومان

لیست هزینه طراحی عکس ثابت و متحرک وب سایت

نوع بنر 1 عدد 3 عدد 7 عدد 12 عدد 18 عدد
عکس ثابت وب سایت 40/000 تومان 38/000 تومان 36/000 تومان 34/000 تومان 31/000 تومان
عکس متحرک وب سایت 65/000 تومان 62/000 تومان 59/000 تومان 57/000 تومان 54,000 تومان

لطفا توجه نمایید هزینه های بنر هاو عکس های فوق مختص فضای اینترنتی می باشد و قیمت عکس ها و بنرهای تبلیغات محیطی متفاوت می باشد و بعد از ثبت سفارش و آنالیز سطح سفارش به شما اعلام قیمت می شود.